Szkolenia z zakresu pomocy społecznej

? Z dumą informujemy, że w czasopiśmie naukowym „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” został opublikowany artykuł naukowy pt. „Prawo do emerytury a świadczenie pielęgnacyjne – spory i kontrowersje”, autorstwa radcy prawnej Adrianny Szczechowicz-Raś. https://pressto.amu.edu.pl/…/article/view/23288/25147

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” jest jednym z najstarszych (wydawany od 1921 roku) i najbardziej prestiżowych polskich czasopism naukowych.?Przedmiotem artykułu jest analiza problematyki przyznania przez ośrodki pomocy społecznej świadczenia pielęgnacyjnego osobie, która ma ustalone prawo do emerytury. Poruszony temat jest istotny ze względu na to, że dotyczy udzielenia materialnego wsparcia osobom, które rezygnują z aktywności zawodowej, by opiekować się osobą niepełnosprawną. Powstałe w ostatnim okresie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych nie pozwalają jednoznacznie ocenić jaki wpływ ma ustalone prawo do emerytury na możliwości nabycia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. W ramach tego samego sądu administracyjnego różne składy orzekające zajmują odmienne stanowiska, co nie daje obywatelom poczucia pewności prawa.?

?Nasza Kancelaria prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego również z zakresu pomocy społecznej. Nasi radcowie prawni posiadają długoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń: są wykładowcami, praktykami występującymi m.in. przed WSA, NSA, SKO, a także prowadzącymi obsługi prawne jednostek administracji publicznej. Szkolenia prowadzone są zarówno w formie stacjonarnej jak i online.

Dodaj komentarz