W zakresie oferujemy:

  • Reprezentację i postępowanie o legalizację pobytu cudzoziemców
  • Uzyskiwanie pozwoleń na pracę
  • Opracowanie wniosków, dokumentów do organu administracji
  • Występowanie i reprezentowanie przed organami administracji