W zakresie umów cywilnoprawnych i gospodarczych kancelaria oferuje:

Przygotowanie projektów umów, analiza, negocjacje przy ich zawieraniu i wykonywaniu.

Dochodzenie roszczeń w związku z ich wykonaniem bądź niewykonaniem, windykacja należności.