W zakresie usług oferjemy:

  • sporządzanie odwołań,
  • reprezentowanie przed Urzędem Zamówień Publicznych,
  • doradztwo w zakresie procedur przetargowych.