Obsługa prawna osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, samorządów, stowarzyszeń oraz fundacji:

Obsługa prawna obejmuje bieżącą działalność gospodarczą, w tym konsultacje prawne, przygotowanie i analizę umów, regulaminów, statutów, negocjacje z kontrahentami, reprezentację przed organami wymiaru sprawiedliwości,windykację należności prowadzonej w siedzibie klienta i w kancelarii.