Szkolenia z zakresu pomocy społecznej

? Z dumą informujemy, że w czasopiśmie naukowym „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” został opublikowany artkuł naukowy pt. „Prawo do emerytury a świadczenie pielęgnacyjne – spory i kontrowersje”, autorstwa radcy prawnej Adrianny Szczechowicz-Raś. https://pressto.amu.edu.pl/…/article/view/23288/25147