Rozprawy online

rozprawa online

? Kancelaria Radcy Prawnego Jarosława Szczechowicz brała udział już w ponad 40 zdalnych rozprawach, zapewniając należytą obsługę prawną o najwyższej jakości.

Rozwiązanie w formie rozpraw zdalnych obowiązuje od 16 maja 2020 r., kiedy to do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1824) dodano art. 15 zzs1.

Rozwiązania przewidziane w art. 15zzs(1) wiążą w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz będą obowiązywały jeszcze przez okres roku od odwołania ostatniego z tych stanów.

Aby móc uczestniczyć w posiedzeniu wystarczy posiadać dostęp do Internetu ? adres email (na który zostanie przesłany odnośnik do rozprawy) oraz urządzenie multimedialne ? z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki Google Chrome lub FireFox.

Rozprawy online są też niebywale przydatne, gdy strony i świadkowie mają miejsce zamieszkania lub pobytu poza granicami naszego kraju. (Na ostatnią rozprawę Klientka naszej kancelarii połączyła się przebywając na terenie Niemiec)

Rozprawy online spowodowały ⌛ przyspieszenie postępowania w czasach pandemii jak również zapewniły wzrost bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie szansy na zarażenie się wirusem? na salach sądowych.

Warto jednak pamiętać, że prowadzenie rozpraw w ten sposób to możliwość, a nie obowiązek, bo rozprawy tradycyjne (przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa sanitarnego) nadal pozostają zasadą.

Dodaj komentarz