Legalizacja pobytu – Legalisation of stay

immigration_law

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosława Szczechowicz w ramach obsługi prawnej oferuje reprezentację w postępowaniach w sprawach legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców. ⚖️ Pracownicy Kancelarii zajmują się m. in. ? legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce (karty pobytu: pobyt stały, czasowy i rezydentura długoterminowa)? uzyskiwaniem pozwoleń na pracę ?️? uzyskaniem obywatelstwa polskiego ? opracowywaniem wniosków oraz pozostałej dokumentacji kierowanej do organów administracji??Tel. 605 885 255 ?email: kancelaria@szczechowicz.com.pl

Jarosław Szczechowicz legal office as part of legal services offers representations in proceedings concerning legalization of stay and work on territory of Poland. ⚖️ Our lawyers taking care of:? legalization of stay in Poland (residence cards: temporary, permanent and long-term EU residence card)? legalization of work in Poland ?️? obtaining polish citizenship.? preparing and submitting applications and other documentation to administrative bodies?.?Tel. 605 885 255 ?email: kancelaria@szczechowicz.com.pl

Dodaj komentarz