✉️Doręczenia przez portal informacyjny sądów powszechnych✉️

doreczenia

?Od 3 lipca 2021 r. w postępowaniu cywilnym pisma sądowe są doręczane adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny).


?Nowe uregulowania stosuje się zarówno do postępowań cywilnych wszczętych po 3 lipca 2021 oraz aktualnie toczących się. Regulacja ta została wprowadzona w związku z aktualną sytuacją pandemiczną i nie jest rozwiązaniem stałym, bowiem będzie obowiązywało w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich.?


Pragniemy zapewnić, że jesteśmy przygotowani do wprowadzonych nagłych zmian prawnych, regulujących m. in. sposoby doręczeń. Stawiane przed nami nowe wyzwania tylko motywują nas do dalszej ciężkiej pracy by świadczyć jak najlepszą jakość usług naszym Klientom!